Trang chủ Lớp 12 Ngữ Văn lớp 12 Soạn bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194...

Soạn bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 Văn 12 – Văn lớp 12...

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận – Soạn bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận trang 194 SGK Ngữ Văn 12. Ở đoạn văn a, luận điểm nêu ra là: “Cảnh vật trong bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến thật là vắng vẻ”. Luận điểm này hợp với luận cứ nêu ra: “Ngõ trúc quanh co”, sóng nước gợn tí

I. LỐI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐIỂM

1. Tìm hiểu những đoạn trích trong SGK và cho biết việc nêu luận điểm mắc lỗi là gì?

a. Ở đoạn văn a, luận điểm nêu ra là: “Cảnh vật trong bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến thật là vắng vẻ”. Luận điểm này hợp với luận cứ nêu ra: “Ngõ trúc quanh co”, sóng nước gợn tí…”.

b. Ở đoạn văn b, luận điểm “người làm trai thời xưa… để nở mày, mở mặt với thiên hạ…” dài dòng, không nêu được trọng tâm của luận điểm.

c. Ở đoạn văn c, giữa luận điểm: “Văn học dân gian ra đời từ phát triển”, với luận cứ tiếp theo: “nhắc đến nó… cuộc sống” rời rạc và không có sự 1 liên kết về nội dung.

2. Chữa lại các đoạn văn, nêu rõ luận điểm cần trình bày (xem SGK).

a. Ở đoạn văn a, nên thay từ “vắng vẻ” bằng một tính từ khác để phù hợp với các luận cứ.

b. Ở đoạn văn, luận điểm chỉ cần ngắn gọn “người làm trai thời xưa luôn mang bên mình món nợ công danh”.

c. Ở đoạn văn c, luận điểm cần sửa lại là: văn học dân gian là kho tàng kinh nghiệm của cha ông được đúc kết từ xưa.

II. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN CỨ

1. Chỉ rõ các lỗi nêu luận cứ (SGK)

Gợi ý: Lỗi nêu luận cứ: dẫn thơ sai, luận cứ đưa ra chưa chính xác.

Quảng cáo

2. Lỗi luận cứ trong đoạn viết về Hai Bà Trưng (SGK).

” Gợi ý” Lỗi nêu luận cứ: luận cứ sai (không phải hai thế kỉ, và cũng không phải đất nước ta đã thắng lợi hoàn toàn; luận cứ đưa ra cũng chưa đủ để chứng minh cho luận điểm (đất nước ta anh hùng, hào kiệt đời nào cũng có), lập luận mâu thuẫn.

3. Lỗi luận cứ trong đoạn viết về lịch sử dân tộc (SGK)

Gợi ý: Lỗi luận cứ lộn xộn, không theo trình tự logic

III. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1. Lỗi trong đoạn nói về vai trò người phụ nữ (SGK)

Gợi ý: Lỗi về phương pháp luận: luận cứ không phù hợp với luận điểm. Các luận cứ đều nói về cái đói và nhân vật gắn với cái đói nhưng luận điểm nêu ra lại à: “Nam Cao viết về nông thôn”. Bởi vậy chỉ cần sửa luận điểm là: “Nam Cao viết nhiều về vấn đề miếng cơm manh áo”.

2. Lỗi trong đoạn viết về Nam Cao (SGK)

Gợi ý: Luận cứ không phù hợp với luận điểm

3. Lỗi trong đoạn viết viết của mùa thu (SGK)

Gợi ý: Lỗi luận điểm và luận cứ lộn xộn, không phù hợp.