Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2 trang 177 Hóa lớp 12, Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí
Nhận biết một số chất khí - Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 12. Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí ...
Bài 71 trang 125 SGK giải tích 12 nâng cao, Giải các phương trình sau:
Giải các phương trình sau. Bài 71 trang 125 SGK giải tích 12 nâng cao - Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit Bài...
Câu 3 trang 287 SGK Lý 12 Nâng cao, Gọi k là hệ số nhân nơtron, thì điều kiện cần và đủ để phản...
Bài 56. Phản ứng phân hạch - Câu 3 trang 287 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Gọi k là hệ số nhân nơtron,...
Bài 10 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12: Bài 2. Mặt cầu
Bài 10 trang 49 sách giáo khoa hình học lớp 12: Bài 2. Mặt cầu. Bài 10. Cho hình chóp S.ABC có bốn đỉnh...
Bài 1, 2 trang 117 Sinh 12, Bài 1. Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật...
Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Bài 1, 2 trang 117 SGK Sinh 12. Bài 1. Tại sao đột...