Quảng cáo

Luyện tập

Phân tích 13 câu đầu bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, Thời đại thơ mới là một nhánh rẽ đầy ngoạn mục, táo...
Vội vàng - Xuân Diệu - Phân tích 13 câu đầu bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu. Thời đại thơ mới là một...
Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay: Theo thống kê của UNICEF, năm 2004, hầu hết...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Viết bài bình luận ngắn về tai nạn giao thông ở nước ta hiện nay.. Theo thống...
Câu 6 trang 144 Sinh 12 nâng cao: Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
Câu 6 trang 144 SGK Sinh học 12 nâng cao. D. tích luỹ những biến dị có lợi cho con người và cho bản...
Câu 3 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng
Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng - Câu 3 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Sự phụ...
Bài 2.41 trang 132 SBT Giải tích 12: Giải các bất phương trình sau bằng đồ thị:
Giải các bất phương trình sau bằng đồ thị. Bài 2.41 trang 132 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 - Bài 6. Bất...