Quảng cáo

Luyện tập

Bài 11 trang 101 Hình học 12: Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình tham số của đường thẳng AD
Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12. trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1...
Soạn bài Người lái đò Sông Đà (trích) câu 1, 2, 3, 4 trang 124 Sách bài tập văn 12
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 124 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Người lái đò Sông Đà...
Câu 5 trang 45 Sinh 12 nâng cao: Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng.
Câu 5 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao. Bài 11: Quy luật phân li ...
Bài 2.17 trang 64 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Cho mặt cầu tâm O bán kính r. Gọi a là mặt...
Cho mặt cầu tâm O bán kính r. Gọi a là mặt phẳng cách tâm O một khoảng h (0 < h < r)...
Anh (chị) hãy phân tích nhân vật Phùng trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa ” của Nguyễn Minh Châu, Trong sáng tác của...
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu - Anh (chị) hãy phân tích nhân vật Phùng trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa...