Quảng cáo

Luyện tập

Câu hỏi 3 trang 84 SGK Hình học 12: Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
Câu hỏi 3 trang 84 SGK Hình học 12. Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian ...
Câu 4.35 trang 182 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Cho tam giác đều OAB trong mặt phằng phức (O là gốc tọa...
Cho tam giác đều OAB trong mặt phằng phức (O là gốc tọa độ). Chứng minh rằng nếu A, B theo thứ tự biểu...
Bài tập 7 trang 74 Sách bài tập Sử 12: Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 – 8 -1945) và...
Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 - 8 -1945) và Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 - 8...
Bài 22 Trang 162 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chứng minh rằng:
Chứng minh rằng: Bài 22 Trang 162 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 4. Một số phương pháp...
Một lần, trả lời câu hỏi của các cô con gái: Đức tính mà cha quý nhất là gì?. Các Mác đã trả lời...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Một lần, trả lời câu hỏi của các cô con gái: Đức tính mà cha quý nhất...