Quảng cáo

Luyện tập

Câu hỏi 2 trang 16 Hình học 12: Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.
Câu hỏi 2 trang 16 SGK Hình học 12. Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.. Bài 2. Khối đa diện...
Bài 9.6 trang 82 SBT Hóa 12 Nâng cao: Khí lò cốc là gì? So sánh thành phần và ứng dụng của khí
Khí lò cốc là gì? So sánh thành phần và ứng dụng của khí lò cốc với khí thiên nhiên.. Bài 9.6 trang 82...
Bài 3.29 trang 24 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Câu nào sau đây không đúng?
Câu nào sau đây không đúng?. Bài 3.29 trang 24 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao - Bài 13. Peptit và protein...
Bài 3 trang 10 sách sgk giải tích 12: Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số
Bài 3 trang 10 sách sgk giải tích 12: Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Chứng minh rằng ...
Mâu thuẫn Đông-Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh
Mâu thuẫn Đông-Tây và sự khởi đầu của chiến tranh lạnh. Từ liên minh chống phát xít, sau chiến tranh, hai cường quốc Liên...