Quảng cáo


Luyện tập

Câu 2.15 trang 73 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Khử căn thức ở mẫu
Khử căn thức ở mẫu. Câu 2.15 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1. Lũy thừa với số...
Bài 5 trang 39 sách giáo khoa hình học lớp 12: Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 5 trang 39 sách giáo khoa hình học lớp 12: Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay. Bài 5. Một hình trụ...
Bài 3 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao , Trong các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện...
Bài 23.Sự ăn mòn kim loại - Bài 3 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao . Trong các trường hợp...
Bài 31.10, 31.11, 31.12, 31.13 trang 88 SBT Vật Lý 12: Trong sơ đồ ở Hình 31.3 thì 1 là chùm sáng ; 2
Trong sơ đồ ở Hình 31.3 thì : 1 là chùm sáng ; 2 là quang điện trở ; A là ampe kế; V...
Bài tập 6 trang 20, 21 SBT Sử 12: Hoàn thành bảng so sánh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu
Hoàn thành bảng so sánh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và phong trào đấu tranh của nhân dân khu...