Luyện tập

Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao: Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm
Bài 21. Dao động điện từ - Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.. Một mạch dao động LC có năng...
Bài tập 3 trang 56 SBT Sử 12: Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ
Hãy hoàn thành bảng kiến thức về HVNCMTN và VNQDĐ trong thời gian từ năm 1925 đến năm 1927.. Bài tập 3 trang 56...
Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long.
Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo quần đảo - Hãy xác định trên bản...
Thực hành về hàm ý SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 23 Sách bài tập
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 23 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2. Soạn bài Thực hành...
Câu 1 trang 143 Sinh lớp 12 nâng cao: Bài 35: Học thuyết tiến hóa cổ điển
Câu 1 trang 143 SGK Sinh học 12 nâng cao. Lamac cho rằng những biến đổi trên cơ thể do tác dụng của ngoại...