Vật lý lớp 12

Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12
Bài tập sách giáo khoa Vật Lý 12 ( SGK Lý 12). Để học tốt môn Vật Lý lớp 12 chương Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Dòng điện xoay chiều, Dao động và sóng điện từ, Sóng ánh sáng, lượng từ ánh sáng, hạt nhân nguyên tử,... trên Baitapsgk.com
Báo cáo thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, Vì sao phải điều chỉnh màn chắn P và giá...
Ta phải điều chỉnh màn chắn P và giá đỡ G để chùm tia laze chiếu vuông góc với màn chiếu P và màn quan sát E để tạo ra hệ vân đối xứng, các khoảng vân i bằng nhau.
Câu 4 trang 173 SGK Lý 12, Trình bày cấu tạo của laze rubi.
Laze này gồm một thanh rubi hình trụ có chiều dài thỏa mãn hệ thức. Hai mặt được mài nhẳn, vuông góc với trục của thanh. Mặt (3) được mạ bạc; mặt (4) là mặt bán mạ. Một bóng đèn x
Câu 3 trang 173 Lý 12, Sự phát xạ cảm ứng là gì? Tại sao có thể khuếch đại ánh sáng dựa trên hiện...
Năm 1917, khi nghiên cứu lí thuyết phát xạ, Anh-xtanh đã chứng minh rằng: ngoài hiện tượng phát xạ tự phát còn có hiện tượng phát xạ mà ông gọi là phát xạ cảm ứng. Hiện tượng đó n

Quảng cáo
Câu 3 trang 169 SGK Lý 12, Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.
– Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra một photon có năng lượng đ
Câu 1 trang 165 Lý 12, Hiện tượng quang – phát quang là gì? Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng lân...
– Hiện tượng quang – phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

Luyện tập

Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12: Thực hiện các phép chia sau:
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12. ({{1 + i} over {2 - 3i}};,,,{{6 + 3i} over {5i}}). Bài 3. Phép chia...
Câu 4.30 trang 210 sách bài tập – Giải tích 12: Giải các phương trình sau trên tập số phức:
Giải các phương trình sau trên tập số phức. Câu 4.30 trang 210 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12 - Bài 4....
Câu 4 trang 197 Lý 12 Nâng cao, Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng
Bài 37. Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng - Câu 4 trang 197 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Trong thí...
Bài 8 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chứng minh các bất đẳng thức sau:
Chứng minh các bất đẳng thức sau. Bài 8 trang 8 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 1....
Câu 2.44 trang 19 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một hòn bi nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây...
Một hòn bi nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây và dao động. Chu kì dao động thay đổi bao nhiêu...