Bài tập chủ đề 3 trang 86, 87 Vật lý 12 Cánh diều: Phát biểu nào sau đây là sai?
Trả lời bài tập chủ đề 3 trang 86, 87 SGK Vật lý 12 Cánh diều – Bài tập chủ đề 3. Phát...
Bài 3. Cảm ứng điện từ trang 66, 67, 68 Vật lý 12 Cánh diều: Dòng điện tạo ra từ trường ở không gian...
Hướng dẫn giải bài 3. Cảm ứng điện từ trang 66, 67, 68 SGK Vật lý 12 Cánh diều – Bài 3. Cảm...
Bài 4. Đại cương về dòng điện xoay chiều trang 79, 80, 81 Vật lý 12 Cánh diều: Ngày nay, dòng điện xoay chiều...
Gợi ý giải bài 4. Đại cương về dòng điện xoay chiều trang 79, 80, 81 SGK Vật lý 12 Cánh diều –...
Bài 1. Từ trường trang 52, 53, 54 Vật lý 12 Cánh diều: Ta đã biết vùng không gian xung quanh nam châm (hoặc...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1. Từ trường trang 52, 53, 54 SGK Vật lý 12 Cánh diều – Bài 1....
Bài 2. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ trang 58, 59, 60 Vật lý 12 Cánh...
Trả lời bài 2. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ trang 58, 59, 60 SGK...
Bài tập chủ đề 2 trang 48, 49, 50 Vật lý 12 Cánh diều: Vì sao nói chuyển động Brown là bằng chứng cho...
Giải bài tập chủ đề 2 trang 48, 49, 50 SGK Vật lý 12 Cánh diều – Bài tập chủ đề 2. Vì...
Bài 3. Áp suất và động năng phân tử chất khí trang 44, 45, 46 Vật lý 12 Cánh diều: Ngày 01/7/2021, trên mặt...
Phân tích và giải bài 3. Áp suất và động năng phân tử chất khí trang 44, 45, 46 SGK Vật lý 12...
Bài 2. Phương trình trạng thái khí lí tưởng trang 36, 37, 38 Vật lý 12 Cánh diều: Bình chứa oxygen (Hình 2. 1)...
Vận dụng kiến thức giải bài 2. Phương trình trạng thái khí lí tưởng trang 36, 37, 38 SGK Vật lý 12 Cánh...
Bài 1. Mô hình động học phân tử chất khí trang 32, 33, 34 Vật lý 12 Cánh diều: Khói thuốc lá sẽ gây...
Gợi ý giải bài 1. Mô hình động học phân tử chất khí trang 32, 33, 34 SGK Vật lý 12 Cánh diều...
Bài tập chủ đề 1 trang 29, 30 Vật lý 12 Cánh diều: Với cùng một chất, quá trình chuyển thể nào sẽ làm...
Phân tích và lời giải bài tập chủ đề 1 trang 29, 30 SGK Vật lý 12 Cánh diều – Bài tập chủ...

Mới cập nhật

Quan sát các hiện tượng cảm ứng của một số sinh vật thường gặp trong thực tiễn và hoàn thành các thông tin vào...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích từ môi trường Hướng dẫn giải 33.4 - Bài 33. Cảm...
Các tác nhân của môi trường tác động tới cơ thể sinh vật được gọi là gì?
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Gợi ý giải 33.2 - Bài...
Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...