Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 34 Toán 2 chân trời sáng tạo: Quan sát...

Bài 1 trang 34 Toán 2 chân trời sáng tạo: Quan sát hình ảnh rồi trả lời câu hỏi...

Giải bài 1 trang 34 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Quan sát hình ảnh rồi trả lời câu hỏi

a) Trên tờ lịch ghi thứ mấy, ngày bao nhiêu?

b) Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc mấy giờ?

Quảng cáo

Giải: 

a) Trên tờ lịch ghi thứ tưngày 20.

b) Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc 8 giờ.