Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 34 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tìm nhà...

Bài 3 trang 34 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tìm nhà cho sóc...

Giải bài 3 trang 34 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Tìm nhà cho sóc

Nhà của Sóc có đặc điểm:

• Cửa ra vào hình chữ nhật.

• Không có dạng khối lập phương.

Quảng cáo

Nhà của Sóc là nhà thứ .?. (trừ trái sang phải).

Giải: Nhà của Sóc là nhà thứ hai (từ trái sang phải).