Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 18 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm...

Bài 2 trang 18 Toán 2 chân trời sáng tạo: Tính nhẩm 2 + 8...

Giải bài 2 trang 18 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Câu hỏi: Tính nhẩm?

Giải: 

Quảng cáo

2 + 8 = 10                30 + 50 = 80               86 + 0 = 86

10 – 8 = 2                80 – 50 = 30                89 – 9 = 90

10 – 2 = 8                80 – 30 = 50                89 – 0 = 89