Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 21 Toán 2 chân trời sáng tạo: Làm theo...

Bài 2 trang 21 Toán 2 chân trời sáng tạo: Làm theo mẫu...

Giải bài 2 trang 21 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Làm theo mẫu

Giải: