Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 125 Toán 2 chân trời sáng tạo: Đọc tên...

Bài 3 trang 125 Toán 2 chân trời sáng tạo: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng...

Giải bài 3 trang 125 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập hình học và đo lường

Câu hỏi: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng

Quan sát hình vẽ bên
a) Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng
b) Đọc tên ba điểm thẳng hàng

Giải: 

Quảng cáo

a) Các điểm là: A,B, C, D

Các đoạn thẳng: AB, BD, DC, CA, AD

b) 3 điểm thẳng hàng là: B, D, C