Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 5 trang 126 Toán 2 chân trời sáng tạo: Xem lịch...

Bài 5 trang 126 Toán 2 chân trời sáng tạo: Xem lịch rồi cho biết...

Giải bài 5 trang 126 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Ôn tập hình học và đo lường

Câu hỏi: Xem lịch rồi cho biết

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày?
Có mấy ngày Chủ nhật? Đó là những ngày nào
Ngày 20 tháng 10 là thứ mấy?
b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày?
Có mấy ngày Chủ nhật? Đó là những ngày nào
Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy?

Giải: 

Quảng cáo

a) Tháng 10 có 31 ngày, Có 5 ngày chủ nhật, đó là những ngày: 3, 10, 17, 24, 31

Ngày 20 tháng 10 vào thứ tư

b) Tháng 11 có 30 ngày. Có 4 ngày Chủ nhật, đó là các ngày: 7, 14, 21, 28

Ngày 20 tháng 11 vào thứ bảy