Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 4 trang 15 Toán 2 chân trời sáng tạo: Mỗi con...

Bài 4 trang 15 Toán 2 chân trời sáng tạo: Mỗi con vật che số nào...

Giải bài 4 trang 15 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Số hạng – Tổng

Câu hỏi: Mỗi con vật che số nào

Giải: