Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 5 trang 22 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền dấu...

Bài 5 trang 22 Toán 2 chân trời sáng tạo: Điền dấu ><=...

Giải bài 5 trang 22 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: ><= ?

12 … ? … 8                 53 – 3 ..?.. 53
22 + 7 …?… 29           5 + 40 ..?… 50

Giải: 

Quảng cáo

12 > 8                                53 – 3 = 53

22 + 7 = 29                        5 + 40 > 50