Trang chủ Lớp 2 Toán 2 sách Chân trời sáng tạo Bài 8 trang 23 Toán 2 chân trời sáng tạo: Mẹ mua...

Bài 8 trang 23 Toán 2 chân trời sáng tạo: Mẹ mua 10 cái bánh, ba mua thêm 6 cái bánh nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu cái bánh?...

Giải bài 8 trang 23 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Em làm được những gì

Câu hỏi: Mẹ mua 10 cái bánh, ba mua thêm 6 cái bánh nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu cái bánh?

Giải: Cả ba và mẹ mua 10 + 6 = 16 cái bánh