Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 122 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Xem...

Bài 1 trang 122 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Xem hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng...

Giải bài 1 trang 122 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 32: Luyện tập chung

Câu hỏi: Xem hình vẽ rồi chọn câu trả lời đúng
Trong đồng hồ bên, khi kim dài chạy qua số 4, số 5 đến số 6 thì lúc này đồng hồ chỉ:
A. 3 giờ 30 phút
B. 4 giờ 15 phút
C. 4 giờ 30 phút

Giải: Đáp án A. 3 giờ 30 phút