Toán 2 Sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức
Khu vườn A có 345 cây vải. Khu vườn B có ít hơn khu vườn A là 108 cây vải. Hỏi khu vườn B...
Khu vườn A có 345 cây vải. Khu vườn B có ít hơn khu vườn A là 108 cây vải. Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải?
Thỏ và rùa cùng xuất phát một lúc đi trên đường gấp khúc ABCD, từ A đến D. Khi thỏ đến D thì rùa...
Thỏ và rùa cùng xuất phát một lúc đi trên đường gấp khúc ABCD, từ A đến D. Khi thỏ đến D thì rùa mới đến C.

Quảng cáo
Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt lấy ra 2 quả bóng. Chọn...
Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt lấy ra 2 quả bóng. Chọn khả năng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:
Cho biểu đồ về số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng bán hoa quả trong chợ
Cho biểu đồ về số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng bán hoa quả trong chợ

Mới cập nhật

Bài 2 trang 13 Toán 2 tập 2: Viết phép nhân
Giải bài 2 trang 13 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Bài Thừa số - Tích Viết phép nhân Phương pháp: Quan sát...
Giải bài 1 trang 13 Toán 2 tập 2 chân trời sáng tạo: Gọi tên các thành phần của phép nhân
Hướng dẫn giải bài 1 trang 13 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Bài Thừa số - Tích Gọi tên các...
Bài 7 trang 12 SGK Toán 2 tập 2: Tìm hình ảnh phù hợp với phép tính
Hướng dẫn giải bài 7 trang 12 Toán lớp 2 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Bài Phép nhân Tìm hình ảnh phù hợp với...
Giải bài 5, 6 trang 11 Toán lớp 2 tập 2: Tính để biết mỗi con chim sẽ bay đến cây nào
Hướng dẫn giải bài 5, 6 trang 11 Sách giáo khoa Toán lớp 2 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài Phép nhân Bài 5. Tính để...
Giải bài 4 trang 11 Toán 2 tập 2: Tính theo mẫu
Hướng dẫn làm bài 4 trang 11 SGK Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo tập 2. Bài Phép nhân Tính theo mẫu Mẫu: 3 ×...
Bài 3 trang 11 SGK Toán 2 chân trời sáng tạo tập 2: Viết phép nhân theo mẫu
Hướng dẫn giải bài 3 trang 11 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Chân trời sáng tạo. Bài Phép nhân Viết phép nhân theo mẫu 10...