Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 136 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn câu...

Bài 1 trang 136 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn câu trả lời đúng...

Giải bài 1 trang 136 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 36: Ôn tập chung

Câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng

a) 

Hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều là:
A. M và E          B. M và G           C. N và G

b) 

Quảng cáo

Độ dài đường gấp khúc ABCD là
A. 7 cm         B. 12 cm         C. 13 cm

Giải: 

a) Đáp án A:  M và E

b) Đáp án C: 13 cm