Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4, 5 trang 112 Toán 2 tập 2: Bài 68 Ôn...

Bài 4, 5 trang 112 Toán 2 tập 2: Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000...

Hướng dẫn giải bài 4, 5 trang 112 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách kết nối tri thức. Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Bài 4. Số?

a) 100 + … = 106

b) 600 + 30 + … = 634

a) 100 + 6 = 106

b) 600 + 30 + 4 = 634

Bài 5. a) Ghép ba thẻ số dưới đây được các số có ba chữ số nào?

Quảng cáo

b) Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số có ba chữ số ghép được ở câu a.

a) Từ ba tấm thẻ ghi các số 40,  và 5, ta lập được tất cả các số có ba chữ số như sau:

405 ;   450 ;   504 ;  540.

b) So sánh các số lập được ở câu a ta có:

405  <  450  <  504  <  540.

Vậy trong các số lập được, số lớn nhất là 540, số bé nhất là 405.