Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 111 Toán 2 Kết nối tri thức: Kể tên...

Bài 4 trang 111 Toán 2 Kết nối tri thức: Kể tên các nhóm ba bạn đứng thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây...

Giải bài 4 trang 111 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 28: Luyện tập chung

Câu hỏi: Kể tên các nhóm ba bạn đứng thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây

Giải: 

Quảng cáo

2 Nhóm đứng thẳng hàng là : Nhóm Nam, Việt, Mi và nhóm, Rô-bốt, Mi, Mai