Trang chủ Lớp 3 Âm nhạc 3 - Kết nối tri thức Hát: Khúc nhạc trên nương xa trang 26 Âm nhạc 3 –...

Hát: Khúc nhạc trên nương xa trang 26 Âm nhạc 3 - Kết nối tri thức: Bài hát Khúc hát trên nương xa nói về vùng miền nào?...

Hướng dẫn trả lời hát: Khúc nhạc trên nương xa trang 26 SGK Âm nhạc 3 - Kết nối tri thức. Hát: Khúc nhạc trên nương xa...Bài hát Khúc hát trên nương xa nói về vùng miền nào?

1.

Bài hát Khúc hát trên nương xa nói về vùng miền nào?

Answer - Lời giải/Đáp án

Bài hát Khúc hát trên nương xa nói về vùng miền núi Tây Nguyên.


2.

Em hát lại 2 câu hát có giai điệu giống nhau trong bài Khúc nhạc trên nương xa.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tìm 2 câu hát có giai điệu giống nhau và hát.

Answer - Lời giải/Đáp án

2 câu hát:

"Tiếng suối hòa tiếng lá rừng, núi non cao trập trùng.

Có tiếng đàn t ‘ rưng reo, kìa cánh chim bay ngập ngừng.”