Vận dụng – sáng tạo trang 30 – 31 trang 30, 31 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Nghe và vận động...
Gợi ý giải vận dụng – sáng tạo trang 30, 31 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Vận dụng –...
Nghe nhạc trang 29 trang 29 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Nghe và cảm nhận bản nhạc Hãy nêu cảm nhận...
Vận dụng kiến thức giải nghe nhạc trang 29 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Nghe và cảm nhận bản...
Thường thức âm nhạc trang 30 trang 30 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Em cảm nhận thế nào sau khi nghe...
Phân tích và giải thường thức âm nhạc trang 30 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Thường thức âm nhạc...
Nhạc cụ trang 28 trang 28 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Nhạc cụ trang 28
Phân tích và lời giải nhạc cụ trang 28 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức....
Hát: Khúc nhạc trên nương xa trang 26 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Bài hát Khúc hát trên nương xa nói...
Hướng dẫn trả lời hát: Khúc nhạc trên nương xa trang 26 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Hát: Khúc...
Vận dụng – sáng tạo trang 24 trang 24 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Hát bài Vui đến trường kết hợp...
Lời giải bài tập, câu hỏi vận dụng – sáng tạo trang 24 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Vận...
Khởi động trang 25 trang 25 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Quan sát tranh và nói tên các nhạc cụ mà...
Lời Giải khởi động trang 25 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Quan sát tranh và nói tên các nhạc...
Đọc nhạc trang 22 trang 22 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Nhắc lại lên các nốt nhạc trong bài đọc nhạc...
Giải Đọc nhạc trang 22 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Đọc nhạc Bài số 2… 1. Nhắc lại lên...
Nghe nhạc: Đi học trang 23 trang 23 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Bài hát Đi học nhắc em nhớ tới...
Lời giải bài tập, câu hỏi nghe nhạc: Đi học trang 23 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Nghe nhạc:...
Hát: Vui đến trường trang 20 Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức: Em thích biểu diễn bài hát Vui đến trường theo...
Giải hát: Vui đến trường trang 20 SGK Âm nhạc 3 – Kết nối tri thức. Hát: Vui đến trường…Em thích biểu diễn...

Mới cập nhật

Những cụm từ in nghiêng đặt trong ngoặc đơn như: . . . “Ông Giuốc-đanh (nhìn áo của bác phó may). . . ”,...
Hướng dẫn trả lời Câu 4 trang 59, sách bài tập Ngữ Văn 8, tập một - Bài 5: Những tình huống khôi hài....
Theo em, vì sao hành động của các nhân vật và cách giải quyết xung đột trong màn kịch Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục...
Đọc kĩ văn bản để chỉ ra hành động của các nhân vật và cách giải quyết xung đột làm. Gợi ý giải Câu...
Tìm từ ngữ thích hợp (đã sử dụng trong mục Tri thức ngữ văn của bài học) điền vào chỗ trống trong các câu...
Gợi nhớ kiến thức và điền từ ngữ thích hợp. Phân tích và giải Câu 1 trang 59, sách bài tập Ngữ Văn 8,...
Phân tích một số khía cạnh của vấn đề, chẳng hạn: hiện tượng bắt nạt trên mạng là gì? Hiện tượng này có xảy...
Gợi nhớ kiến thức kết hợp với những hiểu biết của bản thân thảo luận về vấn đề. Lời giải bài tập, câu hỏi...
Em hãy tóm tắt quy trình thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống dựa vào bảng sau (làm vào vở)
Gợi nhớ kiến thức về phần Nói và nghe để hoàn thiện quy trình thảo luận ý kiến. Lời giải Câu 1 trang 51,...
Thực hiện đề bài sau: Tình huống: Thời gian cận Tết là lúc các hoạt động vì cộng đồng được các trường học tổ...
Đọc kĩ phần yêu cầu và đề bài để thực hiện bài viết. Trả lời Câu 2 trang 50, sách bài tập Ngữ Văn...