Trang chủ Lớp 3 Tin học 3 - Cánh diều Bài 1: Các thành phần của máy tính trang 5,6 SGK Tin...

Bài 1: Các thành phần của máy tính trang 5,6 SGK Tin học 3 Cánh diều: máy tính có những thành phần nào và chức năng của chúng là gì?...

Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 1: Các thành phần của máy tính SGK Tin học 3 - Cánh diều - Chủ đề A1. Khám phá máy tính: Em hãy đoán xem các bạn ở hình một lại hứng thú như vậy. Trong các Hình 2, 3, 4 máy tính được sử dụng ở đâu? Quan sát các Hình 5 và 6, cho biết máy tính có những thành phần nào và chức năng của chúng là gì?

Câu hỏi trang 5

Khởi động

Em hãy đoán xem các bạn ở hình một lại hứng thú như vậy

Answer - Lời giải/Đáp án

Các bạn trong Hình 1 hứng thú vì được sử dụng, khám phá lợi ích của máy tính

Hoạt động

 

Answer - Lời giải/Đáp án

Hình 2: Máy tính được sử dụng trong gia đình

Hình 3: Máy tính được sử dụng trong trường học

Hình 4: Máy tính được sử dụng trong văn phòng

Câu hỏi trang 6

Hoạt động

Quan sát các Hình 5 và 6, cho biết máy tính có những thành phần nào và chức năng của chúng là gì?

Answer - Lời giải/Đáp án

Màn hình: hiện chữ, số, kí hiệu, hình ảnh khi máy tính hoạt động.

Bàn phím: giúp gõ các chữ, số và kí hiệu để nhập vào máy tính.

Thân máy: mang các bộ phận lưu trữ, xử lý thông tin của máy tính.

Advertisements (Quảng cáo)

Chuột: giúp điều khiển máy tính nhanh chóng và thuận tiện.

Loa: phát ra âm thanh từ máy tính.

Luyện tập

Khi máy tính hoạt động:

a) Thành phần nào giúp hiện ra hình ảnh?

b) Thành phần nào giúp xử lý thông tin?

c) Thành phần nào dùng để gõ chữ và số nhập từ máy tính?

d) Thành phần nào giúp điều khiển máy tính thuận tiện?

Answer - Lời giải/Đáp án

a) Màn hình giúp hiện ra hình ảnh

b) Thân máy giúp xử lý thông tin

c) Bàn phím dùng để gõ chữ và số nhập vào máy tính

d) Chuột máy tính giúp điều khiển máy tính thuận tiện

Vận dụng

Trong các câu sau, câu nào đúng?

1) Loa là một thành phần cơ bản của máy tính.

2) Nhờ có màn hình, ta nghe được nhạc phát ra từ máy tính.

3) Nhờ có bàn phím, ta có thể nhập các chữ, số và kí hiệu vào máy tính.

Answer - Lời giải/Đáp án

Câu 3) đúng