Trang chủ Bài học Chủ đề A1. Khám phá máy tính

Chủ đề A1. Khám phá máy tính

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề A1. Khám phá máy tính. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học 3 - Cánh diều


Bài 5: Bảo vệ sức khỏe khi dùng mày tính trang 15 Tin học 3 Cánh diều: Ngồi quá lâu thì có thể gây...
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 5: Bảo vệ sức khỏe khi dùng mày tính SGK Tin học 3 -...
Bài 4: Em bắt đầu sử dụng máy tính trang 13 Tin học 3 Cánh diều: Em cần làm gì để bắt đầu sử...
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 4: Em bắt đầu sử dụng máy tính SGK Tin học 3 - Cánh...
Bài 3: Em tập sử dụng chuột trang 10,11,12 Tin học 3 Cánh diều: Cầm và dịch chuyển chuột
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 3: Em tập sử dụng chuột SGK Tin học 3 - Cánh diều -...
Bài 2: Những máy tính thông dụng trang 7,8,9 Tin học 3 Cánh diều: Lựa chọn một số thiết bị dưới đây để ghép...
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 2: Những máy tính thông dụng SGK Tin học 3 - Cánh diều -...
Bài 1: Các thành phần của máy tính trang 5,6 SGK Tin học 3 Cánh diều: máy tính có những thành phần nào và...
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 1: Các thành phần của máy tính SGK Tin học 3 - Cánh diều...