Trang chủ Lớp 4 SGK Toán 4 - Kết nối tri thức Luyện tập 1 Câu 1 trang 6 SGK Toán 4 – Kết...

Luyện tập 1 Câu 1 trang 6 SGK Toán 4 – Kết nối tri thức: Số? Viết số: Lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị…....

Giải chi tiết bài Luyện tập 1 Câu 1 thuộc Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000, Chủ đề 1. Ôn tập và bổ sung trang 6 sách Toán 4 – Kết nối tri thức. Xem đầy đủ hướng dẫn và lời giải dưới đây.

Số?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Viết số: Lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Answer - Lời giải/Đáp án