Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 199 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo:...

Bài 2 trang 199 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo: Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu AU?...

Lời giải bài 2 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Câu hỏi: Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất? Nó cách Trái Đất bao nhiêu AU?

Trả lời: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh xa Trái Đất nhất là Hải Vương tinh. Nó cách Trái Đất 29,6 AU.