Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo.

Bài 5 trang 199 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo: Hoàn thành các thông tin bằng cách đánh đâu V vào các...
Lời giải bài 5 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt Trời và...
Bài 4 trang 199 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy tìm thông tin và cho biết trong hệ Mặt Trời,...
Lời giải bài 4 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt Trời và...
Bài 3 trang 199 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo: Mặt trăng có thể được xem là một hành tính nhỏ trong...
Lời giải bài 3 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt Trời và...
Bài 2 trang 199 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo: Hành tinh nào trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất? Nó...
Lời giải bài 2 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt Trời và...
Bài 1 trang 199 Khoa học lớp 6 Chân trời sáng tạo: Ngân Hà là gì
Lời giải bài 1 trang 199 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt Trời và...
Khi quan sát bầu trời đêm, vào những đêm không trăng, chúng ta thường nhìn thấy những gì?
Hướng dẫn trả lời câu 7 trang 198 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt...
Quan sát hình 45.3 và cho biết các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?
Hướng dẫn trả lời câu 6 trang 197 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt...
Nêu sự liên hệ giữa chu kì chuyển động quanh Mặt trời của các hành tinh và khoảng cách từ các hành tinh tới...
Hướng dẫn trả lời câu 5 trang 196 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt...
Dựa vào số liệu trong bảng 45.1, em hãy so sánh khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời với khoảng cách từ...
Hướng dẫn trả lời câu 4 trang 196 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt...
Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời không? So sánh chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh
Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 195 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 45: Hệ Mặt...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...