Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Cánh Diều Đọc hiểu Ca dao Việt Nam – Ngữ Văn 6 Cánh diều

Đọc hiểu Ca dao Việt Nam – Ngữ Văn 6 Cánh diều...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 42 Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều: Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam

Câu hỏi: Hãy chú ý đến thể thơ, vần nhip, được sử dụng trong ba bài ca dao.

Ba bài ca dao trên sử dụng biện pháp tu từ nào?

Trả lời: Thể thơ: Lục bát

Nhịp thơ: 2/2/2, 2/2/2/2

Quảng cáo

Vần:

– Chữ thứ 6 câu 6 vần với chữ thứ 6 câu 8

– Chữ thứ 8 câu 8 vần thứ 6 câucâu 6

Biện pháp tu từ so sánh đều được sử  trong cả 3 bài