Ngữ văn lớp 6 Cánh Diều

Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Cánh Diều
Hướng dẫn làm bài Tự đánh giá cuối học kì 1 – Phần viết trang 111 Văn 6 Cánh diều
Truyện cổ tích là một thể loại văn học được tự sự dân gian sáng tác có xu thế hư cấu. Thông qua những đặc điểm về nội dung, ngôn ngữ, tính chất của cốt truyện, hình tượng nghệ thuật… nhằm phản ánh
Hướng dẫn làm bài Tự đánh giá trang 104 Ngữ văn 6 Cánh Diều
Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trong đại oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX

Quảng cáo
Trả lời câu hỏi cuối bài Giờ Trái Đất trang 99 SGK Văn 6 Cánh diều
1. Văn bản giờ trái đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.
Trả lời câu hỏi Chuẩn bị bài Giờ Trái Đất – Văn 6 Cánh diều
– Thu nhập các thông tin liên quan đến việc hưởng ứng chiến dịch giờ Trái Đất ở địa phương em và một số nơi khác. Trao đổi với mọi người xung quanh để thấy được ý nghĩa của giờ Trái Đất
Thực hành Tiếng Việt trang 96 SGK Văn 6 Cánh diều: Xác định vị ngữ trong các câu dưới đây
Câu 1. Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong các văn bản Hồ Chí Minh và ” Tuyên ngôn Độc lập” hoặc Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chỉ ra tác dụng

Mới cập nhật

Bài 1 trang 11 Công nghệ 6 Kết nối tri thức: Nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà ở nào?
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 11 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 1 Khái quát...
Ở nơi em sống, có những kiến trúc nhà ở nào? Nhà sàn và nhà nổi phù hợp với những vùng nào ở nước...
Giải câu hỏi trang 11 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 1 Khái quát về nhà ở Câu...
Sử dụng Internet hoặc qua sách, báo… để tìm hiểu về đặc điểm kiến trúc nhà ở các vùng miền khác nhau của nước...
Giải câu hỏi trang 11 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 1 Khái quát về nhà ở Câu...
Quan sát hình 1.4, em có thể nhận biết được khu vực chức năng nào trong ngôi nhà?
Giải câu hỏi trang 10 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 1 Khái quát về nhà ở Câu...
Quan sát hình 1.1 và cho biết vì sao con người cần nhà ở?
Giải câu hỏi trang 8 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 1 Khái quát về nhà ở Câu...
Giải bài 1 trang 188 Địa lí 6 Kết nối tri thức: Em hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để...
Giải bài 1 trang 188 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức - Bài 29: Bảo vệ thiên nhiên...