Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 Cánh Diều Đọc hiểu Thánh Gióng Ngữ Văn 6 Cánh Diều

Đọc hiểu Thánh Gióng Ngữ Văn 6 Cánh Diều...

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 16,17 Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều:  Phần Đọc Hiểu Thánh Gióng 

– Chú ý những chi tiết khác thường ở phần 1?

Chi tiết khác thường là:

Người vợ ướm thử chân mình vào vết chân to ở đồng, trở về nhà thụ thai, sinh ra một đứa bé lên ba mà vẫn không biết nói, biết cười, chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy.

– Câu nói đầu tiên của chú bé là gì?

Câu nói đầu tiên:” Mẹ ra mời sứ giả vào đây”

– Những ai đã góp phần nuôi chú bé?

Những người góp phần nuôi chú bé: cha mẹ cậu bé và bà con, làng xóm góp gạo nuôi chú bé.

Quảng cáo

– Những chi tiết làm nổi bật phẩm chất nhân vật?

Đứa bé nghe tiếng rao, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời sứ giả vào đây”. Sứ giả vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tắm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này”.=> Phẩm chất con người: chiến đấu, yêu nước, sẵn sàng hi sinh.

Chi tiết roi sắt gãy Thánh Gióng nhổ tre bên đường thay roi đánh giặc, càng khẳng khẳng định sức mạnh phi phàm của nhân vật, đồng thời là chi tiết thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của bậc anh hùng trong chiến đấu.

Đánh giặc xong cưỡi ngựa về trời=> Phẩm chất: trong sạch, không màng vật chất, không màng danh dự

– Chi tiết kết thúc truyện ở phần 4 có gì đáng chú ý?

Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt về trời, là niềm tin của nhân dân về sự bất tử của người anh hùng giết giặc, trở thành một vẻ đẹp tinh thần sâu sắc trong tâm hồn của nhân dân. Nhấn mạnh một điều rằng, người anh hùng bảo vệ đất nước vĩnh viễn còn sống mãi trong tâm trí của nhân dân, được nhân dân đời đời ghi ơn, tưởng nhớ. Đồng thời cũng là bài học quý giá có ý nghĩa giáo dục cho các thế hệ trẻ về lòng yêu nước và sự kiên cường, bất khuất trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.