Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức Qua bài thơ, em nhận ra bóng dáng của những câu chuyện...

Qua bài thơ, em nhận ra bóng dáng của những câu chuyện cổ nào? Tìm từ ngữ, hình ảnh gợi liên tưởng đến những câu chuyện đó...

Soạn bài Chuyện cổ nước mình. Trả lời câu 2 trang 95 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Qua bài thơ, em nhận ra bóng dáng của những câu chuyện cổ nào? Tìm từ ngữ, hình ảnh gợi liên tưởng đến những câu chuyện đó

Trả lời: 

Những từ ngữ, hình ảnh trong bài thơ đã giúp em liên tưởng đến những câu chuyện cổ đó là:

“Ở hiền thì lại gặp hiền”: liên tưởng đến chuyện Cây tre trăm đốt, Cây khế, Thạch Sanh
“Thị thơm thị giấu người thơm”: liên tưởng đến chuyện Tấm Cám
“Đẽo cày theo ý người ta”: liên tưởng đến chuyện Đẽo cày giữa đường.