Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Ngữ Văn 6 Kết nối tri thức: Ôn tập học kì 2
Bài 1. Lập danh sách các thể loại hoặc kiểu văn bản đã được học trong Ngữ văn 6, tập hai. Với mỗi thể loại hoặc kiểu văn bản, chọn một văn bản và thực hiện các yêu cầu sau:
Trả lời câu hỏi bài Sách hay cùng đọc trang 99 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Kết nối tri thức
– Nêu rõ tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản hoặc tái bản;
Giải bài tập Củng cố, Mở rộng trang 94 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Kết nối tri thức
Bài 1. Trong bài học này, em đã được học ba văn bản hoàn chỉnh. Kẻ bảng vào vở, đánh dấu x vào các ô trống thích hợp

Quảng cáo
Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận trang 88, 89 SGK Ngữ Văn 6 tập 2
1. Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên.
Cùng đưa ra một thông điệp giống nhiều văn bản khác, nhưng bài thơ Trái Đất của Ra-xun Gam-da-tốp vẫn có được sự độc...
Câu 7. Cùng đưa ra một thông điệp giống nhiều văn bản khác, nhưng bài thơ Trái Đất của Ra-xun Gam-da-tốp vẫn có được sự độc đáo, sức hấp dẫn riêng. Theo em, những gì đã tạo nên sự
Theo em để cùng “lau nước mắt”, “rửa sạch máu” cho Trái đất, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
Theo em để cùng “lau nước mắt”, “rửa sạch máu” cho Trái đất, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
Hãy tìm ra đặc điểm chung về mặt nội dung giữa bài thơ của Ra-xum Gam-da-tốp với hai văn bản Trái đất – cái...
Hãy tìm ra đặc điểm chung về mặt nội dung giữa bài thơ của Ra-xum Gam-da-tốp với hai văn bản Trái đất – cái nôi của sự sống và Các loài chung sống với nhau như thế nào?

Mới cập nhật

Văn bản này viết về đề tài gì? Nêu chủ đề của câu chuyện Gió lạnh đầu mùa
Soạn Văn 6 bài Gió lạnh đầu mùa - Hướng dẫn trả lời câu 6, 7 trang 12 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập...
Theo em, việc Lan và Sơn giấu mẹ lấy chiếc áo bông của em Duyên đem cho Hiên là đáng khen hay đáng trách?...
Soạn Văn 6 bài Gió lạnh đầu mùa - Trả lời câu 5 trang 12 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 Chân trời...
Vì sao người mẹ không trách mắng Sơn và Lan? Hành động của hai đứa trẻ đã tác động thế nào đến cách ứng...
Soạn Văn 6 bài Gió lạnh đầu mùa - Trả lời câu 4 trang 12 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 Chân trời...
Hành động cho áo góp phần thể hiện tính cách gì của Sơn và Lan? Hành động ấy có ý nghĩa gì với Hiên?
Suy ngẫm và phản hồi - Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 12 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo....
Các sự việc chính trong Gió lạnh đầu mùa có thể tóm tắt thành chuỗi như sau: a) Những cơn gió lạnh đầu mùa...
Trả lời câu 2 trang 11 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Soạn bài Gió lạnh đầu mùa - Văn...
Chỉ ra một số từ ngữ thể hiện những ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật Sơn trong đoạn văn dưới đây:
Trả lời câu 1 trang 11 SGK Ngữ Văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Soạn bài Gió lạnh đầu mùa - Văn...