Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức Tôi nghe chuyện cổ thầm thì Lời cha ông dậy cũng vì...

Tôi nghe chuyện cổ thầm thì Lời cha ông dậy cũng vì đời sau Hai dòng thơ trên gợi cho em những suy nghĩ gì...

Soạn bài Chuyện cổ nước mình. Trả lời câu 5 trang 95 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi: Tôi nghe chuyện cổ thầm thì

Lời cha ông dậy cũng vì đời sau

Hai dòng thơ trên gợi cho em những suy nghĩ gì?

Quảng cáo

Trả lời: 

Hai dòng thơ cuối bài: Tôi nghe truyện cổ thầm thì. Lời cha ông dạy cũng vì đời sau. Ý nói truyện cổ là lời cha ông răn dạy con cháu đời sau sống cần nhân hậu, độ lượng, công bằng, thông minh, chăm chỉ.