Trang chủ Lớp 6 Ngữ văn lớp 6 sách Kết nối tri thức Viết kết nối với đọc trang 95 Văn 6: Viết đoạn văn...

Viết kết nối với đọc trang 95 Văn 6: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) cảm nhận của em về đoạn thơ sau...

Soạn bài Chuyện cổ nước mình. Viết kết nối với đọc trang 95 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức. 

Câu hỏi:  Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) cảm nhận của em về đoạn thơ sau

 Đời cha ông với đời tôi
Như cong sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mật ông cha của mình

Bài làm:

Từ xưa đến nay, từ quá khứ đến hiện tại là một khoảng cách thời gian rất dài. Các truyện cổ dân gian thực sự là  cầu nối quá khứ với hiện tại. Qua truyện cổ, người đọc thời nay hiểu được cha ông ngày xưa, cụ thể hiểu được đời sống vật chất và tinh thần, tâm hồn và tính cách, phong tục tập quán và các quan niệm đạo đức… của cha ông ngày xưa. Hình ảnh của cha ông ngày xưa in dấu khá rõ trong các truyện cổ dân gian. Vì vậy, có thể nói truyện cổ đã giúp chúng ta nhận biết được đời sống, tâm hôn của cha ông ngày xưa.