Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 112 Toán 6 SGK Cánh diều: Trong các hình...

Bài 1 trang 112 Toán 6 SGK Cánh diều: Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra ...

Giải bài 1 trang 112 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 6: Hình có tâm đối xứng

Câu hỏi: Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Giải:

Hình có tâm đối xứng là hình 66, 67, 68. Được đánh tâm đối xứng bằng chấm tròn màu vàng và đỏ