Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 1 trang 42 SGK Toán 6 cánh diều: Cho các số...

Bài 1 trang 42 SGK Toán 6 cánh diều: Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó số nào là nguyên tố...

Giải bài 1 trang 42 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số

Câu hỏi: Cho các số 36, 37, 69, 75. Trong các số đó

a) Số nào là nguyên tố? Vì  sao?

b) Số nào là hợp số? Vì sao?

Quảng cáo

Giải: a) Số 37 là số nguyên tố. Vì có 2 ước số là 1 và chính nó.

b) Số 36, 69, 75 là hợp số. Vì có nhiều hơn 2 ước số