Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 101 Toán 6 SGK Cánh diều: Quan sát Hình...

Bài 2 trang 101 Toán 6 SGK Cánh diều: Quan sát Hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó...

Giải bài 2 trang 101 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi

Câu hỏi: Quan sát Hình 20 và tính diện tích phần tô màu xanh ở hình đó

Giải: 

Quảng cáo

Diện tích phần tô màu xanh ở hình là tổng diện tích của hình thoi và hai hình chữ nhật

S = 3 x 4 + 2 x (2 x 5) = 32 ( cm2)

Đáp số: 32 cm2