Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 109 Toán 6 SGK Cánh diều: Trong Hình 51,...

Bài 2 trang 109 Toán 6 SGK Cánh diều: Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng?...

Giải bài 2 trang 109 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 5: Hình có trục đối xứng

Câu hỏi: Trong Hình 51, các hình từ a) đến c), hình nào có trục đối xứng? Nếu là hình có trục đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng của hình đó ( kể cả màu sắc)

Giải: