Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 8 trang 60 Toán 6 SGK Cánh diều: Giá bán lẻ...

Bài 8 trang 60 Toán 6 SGK Cánh diều: Giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động trong khoảng từ 1 678 đồng đến 2 927 đồng mỗi kWh ...

Giải bài 8 trang 60 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 20/3/2019 sẽ dao động trong khoảng từ 1 678 đồng đến 2 927 đồng mỗi kWh tuỳ bậc thang. Dưới đây là bảng so sánh giá điện trước và sau khi điều chỉnh (không tính thuế VAT):

a) Trong tháng 02/2019, gia đình bác Vân tiêu thụ 540kWh. Gia đình bác Vân phải trả bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

b) Nếu tháng 4/2019, gia đình bác Vân vẫn tiêu thụ 540kWh thì theo giá mới, số tiền phải trả tăng lên bao nhiêu?

Giải: a) Số tiền gia đình bác Vân phải trả trong tháng 02/2019 là: 2701 . 540 = 1 458 540 đồng.

b) Số tiền gia đình bác Vân phải trả trong tháng 4/2019 là: 1 580 580 đồng.