Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Số 8 có phải ước chung của 24 và 56 không

Số 8 có phải ước chung của 24 và 56 không...

Giải câu hỏi 1 trang 48 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Câu hỏi: a)Số 8 có phải ước chung của 24 và 56 không? Vì sao?

b) Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không? Vì sao?

Giải: 

Quảng cáo

a) Số 8 là ước chung của 24 và 56 vì 8 vừa là ước chung của 24 vừa là ước chung của 56.

b) Số 8 không phải là ước chung của 14 và 48 vì 8 là ước chung của 48 nhưng không phải là ước chung của 14.