Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Tìm tất cả các số có ba chữ số là bội chung...

Tìm tất cả các số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN(a,b) = 300...

Giải câu hỏi 2 trang 55 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Câu hỏi: Tìm tất cả các số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN(a,b) = 300

Giải: BCNN(a,b) = 300 => Tất cả các số có 3 chữ số là bội chung của a và b là: 300, 600, 900