Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 103 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Điều tra...

Bài 1 trang 103 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu...

Giải bài 1 trang 103 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Câu hỏi: Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng thu được bảng dữ liệu sau:

Viết tắt: H: Hoạt hình; L: Lịch sử, K: Khoa học; C: Ca nhạc; T: Trinh thám.

a) Hãy gọi tên bảng dữ liệu ở trên.

b) Hãy lập bảng thống kê tương ứng và cho biết loại phim nào đuợc các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.

Quảng cáo

Giải: 

a) Tên bảng dữ liệu: Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3

b) Bảng thống kế các bộ phim yêu thích của các học sinh lớp 6A3

Loại phim Hoạt hình Lịch sử Khoa học Ca nhạc Trinh thám
Số bạn 11 6 4 7 8

* Loại phim hoạt hình được các bạn học sinh lớp 6A3 yêu thích nhất.