Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 103 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy lập...

Bài 2 trang 103 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình...

Giải bài 2 trang 103 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Câu hỏi: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình của các bạn trong tổ em và lập bảng thống kê tương ứng.

Giải: 

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Quảng cáo

Ví dụ: 

Bảng thống kê số thành viên trong gia đình

Số thành viên 2 3 4 5
Số bạn 1 7 5 3