Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tính: ...

Bài 1 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tính: a) 73 – (2 – 9)...

Giải bài 1 trang 73 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 2: Số nguyên

Câu hỏi:  Tính:

a) 73 – (2 – 9);                                 b) (- 45) – (27 – 8).

Giải: a) 73 – (2 – 9) = 73 – 2 + 9 = 80.

b) (- 45) – (27 – 8) = – 45 – 27 + 8 = – 64.