Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tìm hai...

Bài 2 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tìm hai số nguyên x, thỏa mãn:...

Giải bài 2 trang 73 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 2: Số nguyên

Câu hỏi: Tìm hai số nguyên x, thỏa mãn:

a) x2= 4;                                b) x2= 81.

Giải: 

a) x2= 4

<=> x . x = 4

=> x = 2 hoặc x = – 2.

Quảng cáo

b) x2= 81

<=> x . x = 81

=> x = 9 hoặc x = – 9.