Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 103 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy lập...

Bài 3 trang 103 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn...

Giải bài 3 trang 103 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Câu hỏi: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất của các bạn trong tổ của em và lập bảng thông kê tương ứng.

Giải: 

Các em khảo sát dữ liệu của các bạn trong lớp rồi điền vào bảng.

Ví dụ:

Các món ăn Bánh mì Cơm tấm Phở Bánh bao Bún
Số bạn 2 5 3 1 1