Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 85 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ hình...

Bài 3 trang 85 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 5 cm, AD = 8 cm...

Giải bài 3 trang 85 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 5 cm, AD = 8 cm.

Giải: Dùng thước đo vẽ chuẩn như sau