Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 5 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Một máy...

Bài 5 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Một máy bay đang bay ở độ cao 5 000 m trên mực nước biển...

Giải bài 5 trang 73 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 2: Số nguyên

Câu hỏi: Một máy bay đang bay ở độ cao 5 000 m trên mực nước biển, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1 200 m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Giải:  Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm:

Quảng cáo

5 000 – (- 1 200) = 6 200 (m).

* Kết luận: Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là 6 200 m.