Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 6 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Đố vui

Bài 6 trang 73 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Đố vui...

Giải bài 6 trang 73 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài tập cuối chương 2: Số nguyên

Câu hỏi: Đố vui.

Tìm số nguyên thích hợp thay thế cho mỗi dấu ? trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 0.

Giải: 

3 a b c d -4

Theo quy luật, tích ở ba ô liên tiếp đều bằng 60, nghĩa là a.b.c = 60; b.c.d = 60

Quảng cáo

Suy ra: a.b.c = b.c.d => a = d

Do đó ta được dãy số:

-4 x 3 -4 x 3 -4 x 3 -4 x

Nhìn vào ta thấy: theo quy luật: x .. 3 . (-4) = 60 => x = -5

Vậy điền dãy số hoàn chỉnh như sau:

-4 -5 3 -4 -5 3 -4 -5 3 -4 -5