Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 6 trang 70 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo:...

Bài 6 trang 70 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ bên ngoài máy bay...

Giải bài 6 trang 70 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Câu hỏi: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -28 oC. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 4 oC. Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

Giải: Nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 4 oC

=> Sau 10 phút nữa nhiệt độ tăng: 4 . 10 = 40 oC.

Quảng cáo

Vậy: Sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là:  – 28 + 40 = 12 oC.