Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 6 trang 79 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo:...

Bài 6 trang 79 Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo: Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành hình một hình lục giác đều...

Giải bài 6 trang 79 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Câu hỏi: Cắt 6 hình tam giác đều cạnh 3 cm rồi xếp thành hình một hình lục giác đều

Giải: Các em cắt rồi ghép như sau