Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 7 trang 86 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ hình...

Bài 7 trang 86 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm...

Giải bài 7 trang 86 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

Câu hỏi: Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm

Giải: